avocat, cabinet avocat, avocat penal, recuperari creante, divort, avocat civil, aegrm, Registrul Comertului
NICULAE IOANA-MANUELA
CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA
"Scire leges non est verba legum tenere, sed vim ac potestatem"
"A cunoaste legile, nu inseamna a retine cuvintele legii, ci forta si puterea lor"
 
Untitled Document
20, judetul Ilfov.

In prima etapa vom incerca recuperarea creantei pe cale amiabila .

In aceasta etapa se va proceda la identificarea debitorului si verificarea starii de solvabilitate a acestuia, precum si a bunurilor acestuia, la verificarea si identificarea asociatilor si administratorilor societatii (in cazul unei persoane juridice).

In termen de 48 de ore de la semnarea contractului de mandat se va comunica o notificare de plata catre debitor, prin serviciul Posta Romana/curierat (cu confirmare de primire) si email/fax.

Notificarea va fi adresata de cabinetul nostru de avocatura, cu indicarea contului si bancii Beneficiarului in vederea efectuarii platilor de catre debitori. Debitorii sunt indemnati sa confirme efectuarea platii prin fax sau email.

In cazul in care, in termen de 7 zile de la data primirii notificarii, debitorul nu intelege sa raspunda in mod afirmativ, vom proceda la comunicarea catre acesta si a unei convocari la conciliere directa in conditiile art. 720 indice 1 C.proc.civ., oferindu-i astfel posibilitatea de a-si onora obligatiile de plata fara consecinte juridice. Convocarea la conciliere va fi comunicata prin serviciun Posta Romana, cu confirmare de primire. Convocarea la conciliere reprezinta si o obligatie legala anterior actionarii in instanta.

Toate notificarile si convocarile la conciliere vor fi comunicate la toate locatiile cunoscute ale debitorului - la locul de munca, domiciliu, sediu, sedii secundare si puncte de lucru.

Totodata, vom solicita notarea in Cartea Funciara a interdictiilor la vanzare, in cazul imobilelor.

In situatia bunurilor mobile, vom proceda la inscrierea privilegiilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare in baza Titlului VI din Legea 99/1999.

In situatia rezolvarii pe cale amiabila, a oricarui caz incredintat, nu vom mai percepe nicio alta suma clientului nostru, in afara onorariului provizoriu si a taxelor postale sau de curierat, pe care cabinetul nostru le va dovedi ca fiind achitate in interesul rezolvarii cazului solutionat pe cale amiabila.

Onorariul provizoriu este in valoare de :

1.500 LEI pentru creante a caror valoare nu depaseste suma de 20.000 LEI;

3.000 LEI , pentru creante cuprinse intre 20.000 - 50.000 LEI;

5.000 LEI, pentru creante a caror valoare depaseste suma de 50.000 LEI.

 
AVOCAT NICULAE IOANA MANUELA | RECUPERARI CREANTE | DIVORT | AVOCAT PENAL | REGISTRU COMERTULUI
     
Total vizite: 147001  avocat-manuelaniculae® 2011 All Rights Reserved © Copyright 2011 webdesign-webhost.ro