avocat, cabinet avocat, avocat penal, recuperari creante, divort, avocat civil, aegrm, Registrul Comertului
NICULAE IOANA-MANUELA
CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA
"Scire leges non est verba legum tenere, sed vim ac potestatem"
"A cunoaste legile, nu inseamna a retine cuvintele legii, ci forta si puterea lor"
 
Untitled Document
20, judetul Ilfov.

Inscrierea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare poate fi solicitata numai de persoana care are interes in legatura cu aceasta inscriere. La primirea formularului de aviz de ipoteca agentul este obligat sa verifice daca solicitantul are calitatea de persoana interesata, putand efectua orice verificare necesara in acest sens, raspunzand pentru prejudiciile cauzate de neglijenta lui in cursul acestor verificari.

Persoane interesate pot fi:

  • creditorul garantat (sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica) poate solicita inscrierea in Arhiva a oricarui tip de aviz de ipoteca.
  • debitorul (sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica) poate solicita doar inscrierea in arhiva a Avizului de ipoteca initial si a avizului de extindere a acestor avize asupra altor bunuri.

In situatia in care cel care solicita inscrierea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare este reprezentantul creditorului/debitorului, este necesara prezentarea unei procuri autentificate de un notar public, prin care persoana respectiva sa fie imputernicita sa solicite inscrierea in Arhiva, operatorul avand obligatia de a atasa o copie a procurii mentionate mai sus la avizul de ipoteca completat de solicitant.

- in cazul persoanei juridice, capacitatea juridica a acesteia este pusa in valoare prin actele incheiate in numele sau de catre persoane fizice ce au calitatea de organe de conducere; (ex: administratorul unei societati comerciale, imputernicit sa reprezinte entitatea juridica in relatiile cu tertii, va face dovada prin certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului, contractul de garantie semnat din partea persoanei juridice de organul de conducere, care sa solicite inscrierea in Arhiva);

- daca solicitantul este o institutie publica (persoana juridica de stat), nu este necesara prezentarea procurii autentice, daca persoanei care solicita inregistrarea i s-a delegat ca sarcina de serviciu atributia de a subscrie avizele de ipoteca (delegatie).

- daca solicitantul este avocatul partii, acesta se va legitima prin imputernicire avocatiala, nefiind necesara procura autentica;

- in restul cazurilor, pentru reprezentarea creditorului/debitorului este necesara prezentarea procurii autentice; intinderea acesteia difera functie de calitatea reprezentatului, astfel:

a) daca reprezentatul este comerciant, creditor sau debitor, respectiv societate comerciala, indiferent de forma de organizare, regie autonoma, organizatie cooperatista etc, este suficienta o procura generala, prin care i se acorda reprezentantului puterea de a solicita inscrierea in Arhiva a tuturor avizelor de ipoteca care privesc activitatea acelui comerciant;

b) daca reprezentatul este o persoana care nu are calitatea de comerciant, distingem mai multe cazuri:

- daca reprezentatul este creditor, si se subscrie:

o aviz initial, aviz de inscriere a intentiei de constatare a ipotecii, aviz de extindere, aviz modificator (mai putin avizul prin care se inlocuieste pe sine cu alt creditor), fiind vorba de o conservare a dreptului creditorului este suficienta o procura generala ;

o aviz de reducere a ipotecii, aviz de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in Arhiva, aviz de nulitate, aviz de stingere a garantiei, fiind necesara o procura speciala, aceasta va nominaliza expres avizul/avizele de ipoteca care se vor inscrie la solicitarea reprezentantului, prin mentionarea numelui/denumirii debitorului, a bunului in garantie etc.

- daca reprezentantul este debitor, indiferent de calitatea sa, reprezentantul sau va prezenta o procura speciala.

 
AVOCAT NICULAE IOANA MANUELA | RECUPERARI CREANTE | DIVORT | AVOCAT PENAL | REGISTRU COMERTULUI
     
Total vizite: 147001  avocat-manuelaniculae® 2011 All Rights Reserved © Copyright 2011 webdesign-webhost.ro