avocat, cabinet avocat, avocat penal, recuperari creante, divort, avocat civil, aegrm, Registrul Comertului
NICULAE IOANA-MANUELA
CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA
"Scire leges non est verba legum tenere, sed vim ac potestatem"
"A cunoaste legile, nu inseamna a retine cuvintele legii, ci forta si puterea lor"
 
Untitled Document
20, judetul Ilfov.

o Legea nr.99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

o Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

o Hotararea Guvernului nr.802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

o Ordonanta Guvernului nr.89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

o Legea nr.289/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

o Ordonanta Guvernului nr.12/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

o Legea nr.266/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.12/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

o Instructiunile ministrului justitiei nr.3128/C/2003 privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhiva

o Ordinul ministrului justitiei nr.766/C/2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de incasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr.89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

o Instructiunile ministrului justitiei nr.2396/C/2001 cu privire la intelesul anumitor dispozitii legale care reglementeaza activitatea de publicitate mobiliara

o Hotararea Guvernului nr.350/2004 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.802/1999

o Ordinul ministrului justitiei nr.1290/C/2004 pentru aprobarea formularelor de aviz de garantie privind inregistrarile efectuate in arhiva electronica de garantii reale mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare

 
AVOCAT NICULAE IOANA MANUELA | RECUPERARI CREANTE | DIVORT | AVOCAT PENAL | REGISTRU COMERTULUI
     
Total vizite: 147002  avocat-manuelaniculae® 2011 All Rights Reserved © Copyright 2011 webdesign-webhost.ro