avocat, cabinet avocat, avocat penal, recuperari creante, divort, avocat civil, aegrm, Registrul Comertului
NICULAE IOANA-MANUELA
CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA
"Scire leges non est verba legum tenere, sed vim ac potestatem"
"A cunoaste legile, nu inseamna a retine cuvintele legii, ci forta si puterea lor"
 
Untitled Document
20, judetul Ilfov.

Serviciul de recuperare-creante, implica o activitate cu caracter preponderant juridic. Motiv pentru care toti avocatii din cadrul Cabinetului nostru sunt implicati activ in realizarea, in conditii optime, a acestei activitati.

Ca urmare a experientei acumulata in acest domeniu, de-a lungul a mai mult de 5 ani, avocatii nostrii va ofera solutii prompte si eficiente in legatura cu orice problema sesizata.

Serviciul de recuperare creante va ofera posibilitatea de a va intregi patrimoniul ca urmare a neindeplinirii obligatiei de plata a oricarei creante comerciale sau civile datorate, reprezentand:
   
  Contravaloare facturi fiscale, CEC-uri, Bilete la Ordin, contracte;
  -  Imprumuturi nerestituite la termen;
  Contravaloarea drepturilor salariale neachitate de angajator la termenul stabilit intre parti;
  Neplata unor lucrari de antepriza sau a unor sume reprezentand drepturile de autor;
  Neplata sumelor provenite din cesionarea unor actiuni in cadrul unor societati comerciale;
  -  Sume de bani datorate din contracte de inchiriere sau ca urmare a unui contract de prestari-servcii;
  Valori restante ca urmare a incheierii unor acte juridice translative de proprietate;
  Sume datorate ca urmare a unor servicii de intermediere si comisionariat;
  Constituirea unor gajuri si ipoteci.
 

Pentru a putea demara procedura de recuperare a creantelor dumneavoastra, vom incheia un contract de asistenta juridica, prin care ne veti imputernici sa ne ocupam de cazul dumneavoastra.

Odata incheiat contractul de asistenta juridica, tot ceea ce mai ramane este ca dumneavoastra sa ne puneti la dispozitie documentele privind:

 

-  Datele de identificare ale debitorilor : denumire/nume , adresa/sediul social ale acestora, datele de
    contact ale debitorului/reprezentantului debitorului telefon, fax, e-mail, seria si numarul cartii de
    identitate;

 

-  Dovada creantei dumneavoastra (contracte, facturi, avize de insotire a marfii, instrumente de plata -
    Bilete la Ordin, cambii, CEC-uri, angajamente de plata ale debitorului);

 

-  Recunoasterea, de catre debitor, a creantei datorate;

  -  Corespondenta dintre creditor si debitor;
   

Cat priveste procedura de recuperare a creantelor , aceasta cuprinde 3 etape:

  -  O etapa amiabila, in care se incearca solutionarea in conditii de comunicare directa cu debitorii;
 

-  O etapa procesuala, implicand depunearea de actiuni pe rolul instantelor de judecata competente;

  -  O etapa executorie, in care se procedeaza la intrarea in posesia sumei reprezentand contravaloarea
   creantei , prin intermediul Executorilor Judecatoresti.
   
Cabinetul de avocatura "Niculae Ioana-Manuela" va garanteaza confidentialitatea totala a informatiilor si a datelor cu caracter privat cu care intra in contact pentru solutionarea operatiunilor juridice pentru care suntem mandatati.
   
AVOCAT NICULAE IOANA MANUELA | RECUPERARI CREANTE | DIVORT | AVOCAT PENAL | REGISTRU COMERTULUI
     
Total vizite: 147001  avocat-manuelaniculae® 2011 All Rights Reserved © Copyright 2011 webdesign-webhost.ro